Products

 

Case Studies

 

References

  • Electrabel
  • Doel Nuclear Power Plant - Belgium
  • Eon
  • Stork Turbo Services
  • Siemens Turbo Services
  • Electrabel Oman

Triple R -tuotteita käytetään fossiilisia ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien energialaitosten sekä ydinvoimaloiden tehostamiseksi. Voimalaitokset ympäri maailman luottavat Triple R -tuotteisiin, jotta niiden käyttämä öljy ja muut nesteet pysyisivät puhtaina jatkuvasti, luotettavasti ja edullisesti.

Tämä tarkoittaa voimalaitoksen tehostumista: Triple R toimittaa syväsuodattimia, imusuodattimia ja linkoja, joilla pidetään öljy puhtaana hydraulijärjestelmissä, sumuttimissa, höyryturbiineissa, tehomuuntajissa ja muissa voimantuotantolaitteissa.

Voimalaitoksen tehon ylläpito voi olla vaikeaa: hydraulisten ja muiden nestejärjestelmien toimintaolot ovat voimalaitoksissa erittäin ankarat. Sumuttimissa olevat epäpuhtaudet, pöly ja kosteus likaavat pahasti vaihdeöljyä.

Öljy hapettuu nopeasti ja aiheuttaa laakereissa korroosiota höyryn/veden ja epäpuhtauksien vaikutuksesta.

Tehogeneraattoreita vuokraavien yritysten haasteena on toimiva ja kustannustehokas kunnossapito. Vedestä ja epäpuhtauksista johtuvat viat ovat yleisiä.

Triple R:n ansiosta öljynvaihtoväli voi pidentyä 400–500 tunnista jopa 2 000 tuntiin.