Triple R – täysin puhdasta öljyä. Ei valheellisia lupauksia. Taatut tulokset.


Triple R takaa TÄYSIN PUHTAAN ÖLJYN! 

Todellinen, ainutlaatuinen ratkaisu epäpuhtausongelmiin kaikissa laitteissa, epäpuhtaustasosta riippumatta.

Yli 50 vuoden kokemus ja jatkuva tuotekehitys tekevät Triple R:stä huipputuotteen ohivirtaukseen perustuvassa täydellisessä öljynsuodatuksessa.


Kaikki tuotteet ovat Multipass-laboratorion testaamia.

Kaikki ilmoitetut µ-luvut ja β-arvot ovat virallisen ja sertifioidun Multipass-laboratorion laajan testauksen tuloksia.

µ-lukumme ovat aina EHDOTTOMIA (beta x > 75), eivät koskaan epäolennaisia NIMELLISarvoja.

Turha uskoa naurettavia väitteitä, joiden mukaan suodatinluku on 0,1 µ, hiukkastenpoistokyky 2 kg ja vedenimukyky 2 l!

Kriittisyys ehkäisee monet ongelmat.


 

Without bypass filtration

 

With Triple R

Säästäkää rahaa asentamalla Triple R -suodatin jokaiseen koneeseen!

Triple R -ohivirtaussuodattimien edut:

  1. Öljyn käyttöikä pitenee jopa kymmenenkertaiseksi (hydraulijärjestelmät) tai 2 000 tunnilla (moottoriöljy).
  2. Pumput ja venttiilit eivät hajoa: osien hajoaminen vähenee yli 90 %!
  3. Kalliiden päävirtasuodattimien käyttöikä kasvaa jopa 2–5-kertaiseksi.
  4. Tuotantoteho kasvaa: ei äkillisiä tai ennakoimattomia koneseisokkeja.

Epäpuhdas öljy aiheuttaa 90 % konevioista ja -seisokeista.

Hydraulinesteet ovat elintärkeitä tuotantolaitteistolle. Asiamukainen kunnossapito edellyttää öljyn analysointia, suodatusta ja vaihtamista säännöllisesti.

Uusikin öljy on epäpuhdasta ja sisältää yleensä yli 75 000 kiinteää hiukkasta >5µ/100 ml. Pumput, venttiilit, johdot, letkut, lämmönvaihtimet ja öljysäiliöt toimitetaan siten, että niissä on tuotantoprosessista johtuvia jäänteitä.

Nämä jäänteet kiertävät järjestelmässä kovalla vauhdilla ja paineella aiheuttaen hankauskulumia, väsymistä ja syöpymistä. Ympäröivästä ilmasta peräisin olevat jäänteet pääsevät järjestelmään säiliöiden huohottimien ja sylintereiden männänvarsien tiivisteiden kautta.

Lämpötilanmuutosten ja vuotavien öljynjäähdytysjärjestelmien aiheuttama kondensaatio pilaa öljyn vedellä.

Tämän hapettumisprosessin aikana polymeraatio saa tarttuvat molekyylirakenteet muodostamaan tummaa lietettä hydraulijärjestelmän moniin osiin.

Koska kerrostuneet hiukkaset ovat mikroskooppisesti pieniä, niitä ei voida poistaa perinteisillä suodatinjärjestelmillä. Lisäksi niiden tahmean rakenteen ja syövyttävän vaikutuksen vuoksi niillä on suora vaikutus hydrauliikkajärjestelmän tehokkuuteen ja luotettavuuteen.