Öljyanalyysin perusteella voidaan tehdä vertailuja ja öljyn saastumista voidaan tunnistaa nopeasti. 

Öljynäytteen tavoitteena on saavuttaa koneiden korkeatasoista suorituskykyä sekä luotettavuutta öljyn kunnon ja saastumistasoa tarkastaen.

Öljyn analysointi on ainoa tapa saada luotettavaa tietoa öljyn ja koneen kunnosta.

Triple R tekee yhteistyötä eri öljynanalysointilaboratorioiden kanssa, kuten WearCheck ja Filtrex Services, molemmat ovat riippumattomia laboratoriota.

Öljyn perustietojen lisäksi - kuten öljyn viskositeetin, öljyhappoisuuden, vesipitoisuuden, spektrianalyysit - suoritamme aina myös HIUKKASTEN MÄÄRÄ –analyysin. Meidän mielestämme tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kemialliset ominaisuudet saattavat muuten olla kunnossa, mutta öljy voi olla liian saastunut kiinteiden hiukkasten ja liejun suhteen. Tässä tapauksessa koneesi on ehdottomasti pulassa. Joten on parempi ottaa öljynäytteet ja saada tietoa myös erilaisista epäpuhtauksista.

Ota yhteyttä saadaksesi hintatarjouksen.


Mistä öljynäyte otetaan?

Oikein otettu näyte saadaan parhaiten ylöspäin suuntaavasta putkeska, jossa jatkuva virtaus. Näyte, joka on otettu pumpun ja suodattimen välillä, on yleensä öljyjärjestelmän pahimmin saastunut osa ja siksi kaikkein tyypillisin saastumiskuormituksille. Mikäli off-line-suodatinjärjestelmää ei ole asennettuna on myös tyhjiötyyppinen näytteenottopumppu kelvollinen vaihtoehto. Tällöin näyte tulee ottaa 10 cm:n etäisyydellä säiliön alimmasta osasta. 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen öljynäytteen ottamista.

 1. Aseta öljysäiliö näytteenottoventtiilin alle.
 2. Avaa ja sulje venttiili viisi kertaa, jätä sen jälkeen auki.
 3. Huuhtele putki tyhjentämällä yksi litra astiaan.
 4. Avaa näytepullo ja vältä saastumista.
 5. Aseta pullo öljyvirtauksen alle koskettamatta näytteenottoventtiiliä.
 6. Täytä pullo kunnes on noin 80 % täynnä.
 7. Aseta korkki pulloon heti näytteen ottamisen jälkeen,
 8. Ravista pulloa, tyhjennä öljy säiliöön ja toista täyttö.
 9. Sulje näytteenottoventtiili.
 10. Kaikissa näytteissä on oltava selvästi viitenumero, koneen viitenumero, koneen merkki ja malli, näytteenottopaikka, päivämäärä ja öljytyyppi/merkki.

Näytteet on otettava koneen ollessa käynnissä normaalissa käyttölämpötilassa.

Hiukkaslaskennan näytteenottoa varten menettelytapa on erittäin tärkeä. Et voi kostaan tehdä näytteestä puhtaampaa kuin järjestelmässä oleva öljy, mutta näytettä on helppo saastuttaa.


Maksimiarvot:

Hiukkasten määrä: Ensimmäisenä sääntönä on, että öljyn puhtaus on aina säädettävä järjestelmän herkimmän osan puhtausvaatimuksiin. Esimerkiksi jos hydrauliikkajärjestelmässä on servoventiilejä, öljyn puhtausaste on oltava NAS-luokka 6 tai parempi. Yleensä hydrauliikkajärjestelmät eivät tulisi kostaan ylittää NAS 7 - puhtausasteen..

Vesi: Vesipitoisuus ilmoitetaan PPM:ssä (parts per million, eli miljoonasosaa). 1 PPM = 0,0001 %. Nyrkkisääntönä vesipitoisuus ei tule ylittää 300 PPM.

Viskositeetti: Öljyn juoksevuus, eli viskositeetti, ilmoitetaan cSt-yksikössä (centistokes). Hydrauliikkaöljylle tyypillinen öljyviskositeetti on 32 cSt, 46 cSt ja 68 cSt mg / KOH gr. Voiteluöljylle tyypillinen öljyviskositeetti on 220 cSt ja 320 cSt. Öljyn viskositeetti voi vaihdella 25% korteampi tai alhaisempi kuin alkuperäinen viskositeetti. Tämä tarkoittaa sitä, että 46 cSt:n öljy on edelleen hyv¨ksyttävän alueen sisä¨llä, jos mitattu viskositeetti on 33-59 cSt.

Happamuustaso: Öljyn happamuustaso eli TAN (Total Acid Number) ilmoitetaan mg / KOH gr. Jokaisella öljyllä on maksimi TAN-arvo. Kysy öljytoimittajaltasi öljysi TAN-maksimitason. Tyypillisesti hydrauliikkaöljyn osalta maksimitaso on 1,0 mg / KOH gr. Uusi tuore öljy on alussa noin 0.2 mg / KOH gr.

Spektrianalyysi: mittaa metallit ja lisäaineet. Huomioi, että spektrianalyysi ei kerro hiukkasten määrää. Tyypillisesti spektrianalyysi mittaa aineosia, joiden koko on alle 3 mikronia, kiinteät aineet mutta myös nestemäiset tai kemialliset koostumukset! Tärkeää on vertailla useita spektrianalyyseja ja tarkistaa suuntaus. Ovatko kulutusmetallit kasvaneet merkittävästi? Ovatko lisäaineet vähentyneet?.

 

Hiukkasten määrän arviointi:

Öljynätteestä saatu ISO- tai NAS-luokka kertoo järjestelmän öljyn puhtaudesta.

Saastumisopas hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmille:

 • ISO 14/12/10 - NAS 4: Erittäin puhdas öljy, paras kaikille öljyjärjestelmille.
 • ISO 16/14/11 - NAS 5: Puhdas öljy, ehdoton välttämättömyys servo- ja korkeapainehydrauliikalle
 • ISO 17/15/12 - NAS 6: Kevyesti saastunut öljy, normi hydrauliikka- ja voiteluöljyjärjestelmät.
 • ISO 19/17/14 - NAS 8: Uusi öljy, keskipaine- ja matalapainejärjestelmiin.
 • ISO 22/20/17 - NAS 12: Erittäin saastunutta öljyä, ei sovellu öljyjärjestelmiin.

>> Klikkaa ja lataa itsellesi tiedosto jossa meidän Puhtaussuosituksemme. Jokaiselle öljytäytteiselle järjestelmälle on määriteltävä puhtaustavoite. Tämä on perusedellytys varmistataan luotettavuus mahdollisimman pienin kustannuksin. Millipore-kalvo voi osoittaa öljyn hajoamista käytettäessä 0,8 mitronin selluloosamembraania.

Analyysien toistumistiheys:

Öljynäyteanalyysejä on tehtävä säännöllisesti - ainakin kuuden kuukauden välein - tietokannan perustamiseksi. Jokaisella öljyjärjestelmällä on oltava loki, johon analyysitulokset kirjataan. Lokikirjaan on myös kirjattava tietoja öljytyypistä, öljynvaihdoista, seisonta-ajoista, kohdennetuista ISO-luokkakoodeista ja öljyn analyysituloksista.