Products

 

References

 • Valmet
 • UPM-Kymmene
 • SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget
 • Stora Enso

Paperi- ja selluloosateollisuus kehittyy joka päivä uusien, nopeampien paperikoneiden myötä. Tämä tarkoittaa, että koneiden voiteluun kohdistuu yhä suurempia paineita.

On mahdotonta välttää runsasta kosteutta, lämpöä ja likaa. Vesi- ja hiukkasepäpuhtaudet ovat paperikoneiden öljysäiliöissä melko yleinen ongelma.

Voiteluaineet tulee pitää puhtaina ja vedettöminä kalliiden seisokkien estämiseksi. Voiteluvioista johtuvat seisokit maksavat paljon.

Sovelluksia:

 • Paperikoneet
 • Tuotantolaitosten hydrauliikka
 • Hydrauliikkalaitteet
 • Turbiinit
 • Liikuteltavat laitteet
 • Boilerisyöttöpumppua käyttävät turbiinit
 • Savunimuriturbiinit