Hapettumistuotteet, öljyn kätketyt epäpuhtaudet.

TRIPLE R -suodattimen valmistusaineet on suunniteltu poistamaan kaikki epäpuhtaudet, kiinteät hiukkaset, veden sekä hapettumisen sivutuotteet. TRIPLE R:n suodatuskyky on huomattavasti parempi kuin minkään muun öljynsuodatusjärjestelmän. Se muodostuu erityisselluloosasta, 3-vaiheisesta suodatinelementtirakenteesta ja 114 mm:n paksuisesta suodattimesta. 

TRIPLE R -suodatinjärjestelmiä voidaan käyttää erilaisina yhdistelminä, ja kaikki suodatinelementit ovat vaihdettavissa keskenään missä tahansa suodatinjärjestelmässä. Triple R -suodatinelementit ovat edullisempia kuin useimmat perinteiset öljynsuodatuspatruunat.  

Lisätietoja saa osoitteesta

 


Mitä ovat hapettumistuotteet:

Kaksi yleisintä liukenemattomien epäpuhtauksien luokkaa ovat kovat ja pehmeät epäpuhtaudet.

Hapettumistuotteet muodostuvat erilaisista öljyä heikentävistä sivutuotteista, pehmeistä epäpuhtauksista. Kyseessä on ohut, liukenematon kalvo, joka ajan myötä liikkuu järjestelmän sisäpinnoilla. Pilaantumisprosessi kiihtyy, kun voiteluaine on jatkuvasti alttiina ilmalle, vedelle, katalysaattorille (metallihiukkaset) ja korkeille lämpötiloille.  Hapettumistuotteet tunnistetaan harvoin hydrauliikkalaitteiden epäpuhtaudeksi.

Sitä on kaikenlaisissa hydraulisissa ja voitelujärjestelmissä. Koska hapettumistuote on pehmeä epäpuhtaus, sitä ei mitata öljyanalyysin yhteydessä. Useimmat käyttäjät eivät ole edes tietoisia sen esiintymisestä.


 


Kauaskantoiset seuraukset:

  • Kuluminen nopeutuu.

Hapettumistuotteisiin kiinnittyy kovia epäpuhtauksia, mistä syntyy kulumista nopeuttava hankauspinta.

  • Lämmönvaihdin muuttuu tehottomaksi.

Irronneet hiukkaset kiinnittyvät putkiston sisäpuolelle muodostaen eristävän kerroksen, joka vähentää lämmönvaihtimien tuottamaa jäähdytystä. Tämä heikentää tehoa ja nostaa käyttölämpötiloja, mikä lisää energiankulutusta ja hapettaa öljyn nopeasti.

  • Runkolinjan tukkeutuneet suodattimet.

Hapettumistuotteet ovat tarttuvaa, hartsimaista ainetta, joka jää suodattimien huokosiin ja tukkii ne nopeasti. Tämä alentaa virtausvauhtia ja/tai nostaa painetta. Siksi laitteen toimintavauhti hidastuu. Pumpun on vaikeampi pyörittää öljyä, mikä aiheuttaa kavitaatiota, lisää energiankulutusta ja lisää kulumista. Runkolinjan suodattimet on vaihdettava useammin.

  • Venttiilit tukkeutuvat tai toimivat huonosti.

Tarttuvat hartsit nostavat kitkan 5–6-kertaiseksi nimellisarvoon nähden. Tämä lisää energiankulutusta ja voi tukkia venttiilit tai leikata ne kiinni.

  • Liikkumavaran pieneneminen heikentää voitelutehoa.

Täydellisen voitelukalvon ohentuessa pumput, laakerit, vaihteet ja venttilit kuluvat enemmän.

  • Happopitoiset aineet syövyttävät järjestelmää heikentäen sitä nopeasti.

Hapettumistutteet ovat yleensä happopitoisia ja syövyttävät metallipintoja.

  • Kunnossapitokulut kasvavat.

Saastuneitten järjestelmien puhdistusresurssit ja -kulut.