Triple R – täysin puhdasta öljyä.

Öljykalvon tulee taata hydrauliikkalaitteiden ja vaihdelaatikkojen täydellinen voitelu. Täydellinen voitelu edellyttää kuitenkin 100-prosenttisen puhdasta öljyä. Valitettavasti yli 70 % hydrauliikkalaitteista on erittäin epäpuhtaita (>NAS 9, >ISO 21/18/16). Tästä näette, miten öljyn puhtautta parannetaan ja miten valitaan tehokkaat öljynsuodattimet.

Ohitusvirtaukseen perustuvat Triple R -öljynpuhdistimet toimivat tehokkaasti: 

 

 

Täysin puhdas öljy kolminkertaisen öljynpuhdistuksen ansiosta.

  Jopa 99 % kaikista kiinteistä epäpuhtauksista poistetaan.

  Vahingolliset hapettavat sivutuotteet poistetaan.

  Vesi ja kosteus vähenevät alle 100 p:iin..

 

Lisätietoja...

    KIINTEÄT HIUKKASET

Kiinteät hiukkaset moninkertaistuvat jatkuvasti hydrauliikkajärjestelmissä. Nämä hiukkaset virtaavat hydrauliikkajärjestelmän läpi kovalla paineella ja vauhdilla "hiekkapuhaltaen" sen osia (pumput, venttiilit, tiivisteitä ja sylintereitä).

lisätietoja...
 

    VESI

Öljyn lämpötilan jatkuva vaihtelu aiheuttaa kondensoitumista. Veden vaikutus öljyyn on voimakas, varsinkin kuparin (CU) tai raudan (FE) kaltaisten katalysaattorien läsnä ollessa.

lisätietoja...
 

    HAPETTUMISTUOTTEET  

Kaksi yleisintä liukenemattomien epäpuhtauksien luokkaa ovat kovat epäpuhtaudet, kuten lika, jäte ja kuluttavat hiukkaset, sekä pehmeät epäpuhtaudet, kuten öljyä heikentävät sivutuotteet.

lisätietoja...