Öljyn lämpötilan jatkuva vaihtelu aiheuttaa kondensoitumista.  

Veden vaikutus öljyyn on voimakas, varsinkin kuparin (CU) tai raudan (FE) kaltaisten katalysaattorien läsnä ollessa.

Sample Water Copper Time T.A.N.
1 no no + 3500 hrs 0,17
2 yes yes 400 hrs 11,22

Mitä pidempään hapettuminen jatkuu, sitä korkeampi on öljyn happamuusaste. Happamuusasteen saavuttaessa tason 2,00 mg KOH/gr, öljy on vaihdettava, jottei koneelle aiheutuisi vahinkoa.

Vesi voi lyhentää hydrauliikkalaitteen käyttöikää yli 50 %:lla

Nykyaikaisten koneiden toleranssit ovat yleensä niin pieniä, että liikkuvat osat aiheuttavat vaihdellen painetta ja tyhjiön. Tyhjiössä kosteus laajenee merkittävästi (70 C aina tasolle 1/5000 asti) ja aiheuttaa räjähdyksiä osien pintaa vasten.

Tämä tuottaa uusia kuluttavia hiukkasia, minkä vuoksi pinnat menettävät voitelupinnoitteensa.  Vesi tunkeutuu metallipinnoille (korroosio) ja hitaasti pienen pieniin huokosiin aiheuttaen väsymisestä johtuvaa kulumista.

Kosteus voi muodostaa ruostetta säiliön yläosaan. Koneen ollessa käynnissä tärinä irrottaa ruostehiukkaset öljyyn, josta ne joutuvat pumpun läpi ja jakautuvat koko järjestelmään. Uusia ruostehiukkasia muodostuu irronneiden tilalle...

Vesi on myös ihanteellinen ympäristö bakteerien moninkertaistumiselle, mikä hajottaa lisäaineita.