ROI - Rendement Op Investering Berekening

Vul onderstaande kengetallen van 1 tot 5 in of pas ze aan.
Uw besparingen zullen automatisch onderaan deze pagina weergegeven worden.

 
Aantal Machines machines
Werkuren/jaar uren/jaar
Machinekosten/uur €/uur
Arbeidskosten/uur €/uur
Huidige beschikbaarheid machine % %

Uitvaltijd: machines x x % = uren

Stilstand veroorzaakt door mechanische of elektrische storingen (= 65% van uitvaltijd): = uren
Stilstand veroorzaakt door hydraulische storingen (= 35% van uitvaltijd): = uren
.. waarvan veroorzaakt door verontreinigde vloeistof (= 80% van hydraulische storingen): = uren
Totaal van vloeistof-gerelateerde uitvaltijd-kosten: x =
Totaal van arbeidskosten voor reparatie: x =

Totaal van onderhoudsuitgaven op dit moment:


De perfecte vloeistof-service en constant schone olie zal 80% van vloeistof-gerelateerde kosten voorkomen.
Wat overblijft is slechts 20% van uw huidige onderhoudskosten.

Resterende uitvaltijd-uren:   -80%   = uren
Afname van uitvaltijd-kosten:   -80%   =
Afname van arbeidskosten:   -80%   =

Totaal resterend met Triple R

 

-80%

 

=


Totaal van uw besparingen

=

 

 

Toont het ROI een duidelijk financieel voordeel? Twijfel niet en neem contact op met TRIPLE R Europa.