Voortdurende veranderingen van de olietemperatuur veroorzaken condens.

Het gevolg van water in olie is dramatisch, met name als katalysatoren als koper (CU) of ijzer (FE) aanwezig zijn.

Sample Water Copper Time T.A.N.
1 no no + 3500 hrs 0,17
2 yes yes 400 hrs 11,22

Hoe langer de oxidatie aanhoudt, hoe hoger de zuurgraad (T.A.N.) van de olie. Als de zuurgraad 2,00 mg KOH/gr bereikt, is een olieverversing nodig om beschadiging van de uitrusting te voorkomen.

Water kan de levensduur van hydraulische machines met meer dan 50% verkorten

De toleranties in moderne machines zijn meestal zo klein dat bewegende onderdelen afwisselend druk en vacuüm produceren. In een vacuüm zal vocht aanzienlijk toenemen (70°C tot 1/5000) en explosies tegen de oppervlaktezones van de onderdelen veroorzaken.

Dit veroorzaakt nieuwe slijtagedeeltjes en de oppervlaktezones zullen als resultaat hun coating van smeermiddel verliezen. Water valt de metalen oppervlakken aan (corrosie) en zal langzaam de microscopische poriën binnendringen en slijtage door moeheid veroorzaken.

Vocht kan roest veroorzaken binnenin de bovenkant van de tank. De trillingen tijdens de werking zullen de roestdeeltjes in de olie doen belanden waar ze opgepikt worden door de pomp en door het systeem verspreid worden. Er zullen nieuwe roestdeeltjes ontstaan op de plaatsen waar de oude in de olie gevallen zijn...

Bovendien is het water de ideale omgeving waarin bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen, waardoor de additieven afgebroken worden.