Products

 

Case Studies

 

References

  • GE Wind
  • Iberdrola
  • Endesa
  • Acciona

De industrie van de windenergieopwekking groeit fenomenaal snel.

Een gemeenschappelijke uitdaging is het minimaliseren van de onderhoudskosten, het maximaliseren van de prestaties terwijl de levensduur van de onderdelen verbeterd wordt.

Turbinefabrikanten en windparkbeheerders gebruiken Triple R als standaard voor het verhelpen van problemen door vaste deeltjes en vochtcontaminatie die negatief van invloed zijn op de levensduur en de prestaties van de tandwielkastolie van windturbines.

De AGMA/AWEA 6006-AXX standaard, die geschreven is door de Amerikaanse Gear Manufacturers Association, verstrekt richtlijnen voor gebruik en onderhoud van tandwielkasten voor windturbines. Een fundamenteel onderdeel is de reinheid van de olie die in de tandwielkast gebruikt wordt.

Tijdens en na de montage moeten alle onderdelen vrij zijn van alle contaminanten. Tijdens de werking moet de olie van de tandwielkast gefilterd worden om vaste deeltjes, water en slib te verwijderen. Offshore-turbines worden bovendien constant aan vocht blootgesteld.

Het vuil kan de tandwielkasten binnendringen tijdens de fabricage, kan intern veroorzaakt worden of opgenomen worden door ventilatieopeningen en afdichtingen, en tijdens het onderhoud.

De intern veroorzaakte vuildeeltjes worden vaak gevormd door slijtagepuin afkomstig van lagers of andere onderdelen, als gevolg van micropitting, macropitting, hechting, schuring of wrijvingscorrosie. Micropitting is wijdverspreid in de tandwielkasten van windturbines. Het vermindert de nauwkeurigheid van de tandwielen, kan geluidsproductie tot gevolg hebben en escaleren in andere soorten storingen. Micropitting verontreinigt het smeermiddel met grote hoeveelheden ijzerdeeltjes.

De Triple R reinigers voor windenergie handhaven de olie op betere reinheidsniveaus dan nieuwe olie en verwijderen ook het vocht en dus de levensduur, efficiëntie en betrouwbaarheid van de windmolen.