Centrifuger

Avskiljning av fasta partiklar och slam med hög kapacitet, för:

Typiska tillämpningar

Kylmedel för bearbetning eller formning av metall, glas eller keramik

Bad för ytbehandling och tvätt av delar, t.ex. tvätt av stålplattor vid metallstansning

Vatten från målarverkstad

Metallbearbetning, förbehandling av metaller, tråddragning

Fördelar

Avskiljer partiklar i mikronstorlek, t.ex. aluminium-/stålstoft, kol, lins- och glasstoft, stendamm och lera

Dehydratiserar och solidifierar slam

Förbättrar maskinens tillförlitlighet och produktkvaliteten

Ökar produktionshastigheten och produktiviteten

Förlänger livslängden på kylvätskor och oljor, minskar förbrukningen av kylvätskor och oljor och förhindrar att vätskan försämras. Tillsatserna separeras inte

Betydande minskning av underhållskostnaderna

Industrier där du kan använda Centrifuger

Stål och järn

Triple R vätskereningssystem används av stål- och andra tillverkare.

Biltillverkare

Triple R har en lång historia av att förse biltillverkare med ett brett sortiment av filterprodukter.

Kontakta oss för heltäckande lösningar

Upplev våra förstklassiga lösningar för filtrering och oljerening som är utformade för att uppfylla dina specifika behov. Vårt engagerade team är redo att hjälpa dig med alla förfrågningar, teknisk support eller schemaläggningskonsultationer.

sv_SESV