Triple R har ett uppdrag: perfekt ren olja för hela industrin

Idag installerar många av världens största tillverkare redan TRIPLE R Bypass-filter som standard eller rekommenderad extrautrustning - en verklig bekräftelse på TRIPLE R-produkternas effektivitet.

Industriella tillämpningar

Petrokemisk

Den petrokemiska industrin har ett stort antal olika hydraul- och smörjsystem.

Marin

Vår 40-åriga erfarenhet gör att vi ligger i framkant när det gäller underhåll av marina maskiner.

Vindkraft

Vindkraftsindustrin växer i en fenomenal takt över hela världen.

Energi

Triple R-produkter används i anläggningar som genererar sin energi från fossila, nukleära och förnybara källor.

Luftfart

Testbänkar och Skydrol-olja, men även flygplatsutrustning är typiska Triple R-tillämpningar.

Transport

Vårt Triple R-bypassfilter för motorer, det var där allt började för 40 år sedan.

Järnväg

Järnvägsunderhållssystem är mycket sofistikerade hydrauliska maskiner.

Entreprenadmaskiner

Triple R har ett långt och intensivt samarbete med marknaden för entreprenadmaskiner.

Pappersindustrin

Triple R möter utmaningarna inom massa- och pappersindustrin genom att tillhandahålla djupfilter och reningssystem.

Stål och järn

Triple R vätskereningssystem används av stål- och andra tillverkare.

Biltillverkare

Triple R har en lång historia av att förse biltillverkare med ett brett sortiment av filterprodukter.

Hydrauliska system

Hydraulsystem har alltid varit vår kärnverksamhet.
sv_SESV