Luftbubblor

Luft och ånga, de dolda oljeföroreningarna.

När ångbubblor utsätts för snabbt tryck, t.ex. i en pump eller ett glidlager, kan destruktiva mikrostrålar av olja kollidera med maskinytor i extremt höga hastigheter.

Fenomenet kallas kavitation, en progressiv erosion av ytorna.

Dessutom kommer luftförekomst i olje- eller dieselvätskor också att

  • påskynda metallkorrosion,
  • lägre effektivitet hos kylaren,
  • orsaka mätfel,
  • minska utbytet av filmbeläggningar,
  • skapa överdrivet buller och vibrationer.

Vi lovar 4-i-1 oljerening.

Ta reda på mer om vår unika QUICKTORON cyklon för borttagning av luftbubblor.

sv_SESV