Vatten

Kondens på grund av temperaturförändringar, läckande oljekylare, otillräcklig förvaring av oljefat utomhus och annat leder alla till att vatten förorenas.

Vattnets inverkan på oljeoxidationen är dramatisk, särskilt i närvaro av metallpartiklar i mikrometerstorlek som är mycket aktiva katalysatorer, särskilt koppar (CU) eller järn (FE).

Varje olja innehåller antioxidationstillsatser, men ju högre föroreningsnivån är och ju fler nya färska metallpartiklar som skapas i systemet, desto snabbare förbrukas dessa antioxidationstillsatser.

Resultatet: ju längre tid oxidationen pågår, desto högre blir oljans surhetsgrad (T.A.N.). När syrahalten når 1,0 mg KOH/gr, i fallet med hydraulolja, krävs ett oljebyte för att förhindra skador på utrustningen.

Vatten kan minska livslängden på hydrauliska maskiner med mer än 50%

Toleranserna i moderna maskiner är oftast så små att rörliga delar omväxlande skapar tryck och vakuum. I vakuum kan fukt expandera kraftigt (vid 70ºC upp till 1/5000) och orsaka explosioner mot delarnas ytor.

En typisk konsekvens kallas Kavitation i pump.

Detta leder i sin tur till att nya slitagepartiklar bildas och att ytorna förlorar sin smörjmedelsbeläggning.

Vatten angriper metallytor ( korrosion ) och tränger långsamt in i mikroskopiska porer, vilket orsakar slitage genom utmattning.

Fukt i reservoaren tenderar att bilda rost inuti tankens topp. Vibrationer under systemets drift kommer att slå ut rostpartiklarna i oljan, som fångas upp av pumpen och fördelas i hela systemet. Ny rost partiklar bildas där de gamla faller av, och den oändliga kontamineringscykeln fortsätter.

Dessutom är vatten den perfekta miljön för att bakterier kan föröka sig, och dessa kommer i sin tur att bryta ner tillsatserna.

Kontakta oss för heltäckande lösningar

Upplev våra förstklassiga lösningar för filtrering och oljerening som är utformade för att uppfylla dina specifika behov. Vårt engagerade team är redo att hjälpa dig med alla förfrågningar, teknisk support eller schemaläggningskonsultationer.

sv_SESV