Analyse van oliemonsters

Olieanalyses zijn vergelijkbaar met analyses van menselijk bloed. Ze laten zien welke waarden en elementen acceptabel zijn en welke waarden duiden op een probleem.

Op basis van de olieanalyse kunnen benchmarks worden ingesteld en kunnen machines met kritieke niveaus snel worden geïdentificeerd.

Een olieanalyseverslag begrijpen

Het doel van oliebemonstering is om het hoogste niveau van machineprestaties en betrouwbaarheid te bereiken door de conditie en, heel belangrijk, de betrouwbaarheid te controleren, het verontreinigingsniveau van de olie.

Olieanalyses zijn de enige methode om betrouwbare feedback te krijgen over de conditie van je olie en machine.

Bij Triple R Europe werken we samen met verschillende olieanalyselaboratoria, zoals WearCheck of Filtrex Services, allemaal onafhankelijke laboratoria.

Naast de primaire oliegegevens, zoals de viscositeit, de zuurgraad van de olie, het watergehalte en de spectrale analyse... voeren we altijd een DEELTELLING uit. We leggen hier bewust de nadruk op.

Dat is belangrijk omdat de chemische eigenschappen van een vloeistof misschien in orde zijn, maar vaste deeltjes, water en slib kunnen je olie vervuilen. En in dat geval heeft je machine zeker een probleem. Het is dus beter om ook de verschillende andere vervuilende stoffen te controleren en te kennen.

We hebben 33 jaar ervaring met olieanalyseverslagen. Als u meer gedetailleerde uitleg of diepgaande hulp wilt over de conditie van uw olie, neem dan contact op met uw plaatselijke TRIPLE R distributeur.

Olieanalyse: hoe lees je de gegevens?

Een olieanalyse moet minimaal het volgende bevatten:

Maximale waarden:

Aantal deeltjes

Een partikeltelling is essentieel en zou een integraal onderdeel moeten zijn van elke olieanalyse!

Als richtlijn geldt dat de vervuilingsgraad niet hoger mag zijn dan wat nodig is voor het meest gevoelige onderdeel van het hydraulische systeem. Als het systeem bijvoorbeeld servovalken gebruikt, is een NAS-klasse 6 of beter het belangrijkst.

In het algemeen mogen hydraulische systemen een NAS 7 of ISO 18/16/14 klasse.

Water

Het watergehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). 1 PPM = 0,0001%. Als vuistregel geldt dat de waterconcentratie niet hoger mag zijn dan 300 PPM (0,03%).

Viscositeit

De viscositeit wordt uitgedrukt in cSt. Voor hydraulische olie is een typische olieviscositeit 32 cSt, 46 cSt en 68 cSt mg/KOH gr. Voor smeerolie is een typische olieviscositeit 220 cSt en 320 cSt. De viscositeit van de olie kan variëren binnen een bereik van 25% omhoog of omlaag de beginviscositeit. Dit betekent dat een olie van 46 cSt nog steeds binnen een acceptabel bereik valt als de gemeten viscositeit tussen 33 en 59 cSt ligt.

Zuurgraad

 Totaal zuurgetal (TAN): het zuurgetal of TAN wordt uitgedrukt in mg/KOH gr. Elke olie heeft een maximale TAN-waarde. Vraag je olieleverancier naar het maximale TAN-gehalte van je olie. Voor hydraulische systemen is het maximale niveau 1,0 mg/KOH gr. Nieuwe, verse olie begint rond 0,2 mg/KOH gr.

Spectrale analyse

Maak niet die wijdverbreide fout door spectrale analyse te gebruiken om je olievervuiling te bepalen. Het is zinloos omdat een spectrale analyse elementen onder de 3 micron meet, sommige vaste stoffen, maar vooral chemische samenstellingen!

Een spectrale analyse meet de zogenaamde "slijtagemetalen" en het additievenpakket. Nuttig, vooral wat betreft de concentraties van de additieven. Houd er echter rekening mee dat een spectrale analyse geen vervanging is voor een deeltjestelling!

Het is essentieel om de mogelijkheid te hebben om meerdere spectrale analyses te vergelijken en om controleer de trend. Nemen de slijtagemetalen aanzienlijk toe? Verdwijnen de additieven?

Standaarden voor het tellen van deeltjes

ISO 4406-norm

De ISO 4406/2000 classificatie van deeltjesgehaltes werd geïntroduceerd om vergelijkingen bij het tellen van deeltjes te vergemakkelijken.

U kunt het iso 4406 pdf-bestand hier downloaden.

Een plotselinge storing in een oliesysteem wordt vaak veroorzaakt door middelgrote deeltjes (>14 micron) in de olie, terwijl langzamere, progressieve storingen, zoals slijtage, worden veroorzaakt door de kleinere deeltjes (4-6 micron).

Dit is een van de verklaringen waarom de referentiematen voor deeltjes in ISO 4406/2000 zijn vastgesteld op 4 micron, 6 micron en 14 micron.

Een typisch monster bevat 100 ml olie:

450.000 deeltjes >4 micron
120.000 deeltjes >6 micron
14.000 deeltjes >14 micron
In de ISO-classificatietabel (rechts) heeft dit oliemonster een verontreinigingsklasse van 19/17/14.

NAS 1638-norm

NAS 1628 is een Amerikaanse norm die verwijst naar de contaminatiebelasting op basis van een uitsplitsing van de verschillende deeltjesgroottes voor specifieke deeltjesgroottes: 5 tot 15 micron, 15 tot 25 micron, 25 tot 50 micron, 50 tot 100 micron, >100 micron.

NAS 1628 is een Amerikaanse norm die verwijst naar de contaminatiebelasting op basis van een uitsplitsing van de verschillende deeltjesgroottes voor specifieke deeltjesgroottes: 5 tot 15 micron, 15 tot 25 micron, 25 tot 50 micron, 50 tot 100 micron, >100 micron.

Download het NAS 1638 pdf-bestand.

Het verschil is dat de NAS een gedetailleerde uitsplitsing geeft van de verschillende deeltjesgroottes kleiner dan 5 micron.

Evaluatie van het aantal deeltjes

De verkregen ISO- en NAS-code is een indicatie van de reinheid van de olie in het systeem en kan worden geverifieerd in de bovenstaande vervuilingstabellen.

Verontreinigingsgids voor hydraulische en smeeroliesystemen

Voor elk oliegevuld systeem moet een reinheidsdoel worden opgegeven. Dit is de basisvereiste om betrouwbaarheid tegen de laagst mogelijke kosten te verzekeren. Een millipore membraan kan olieafbraak vertonen als een 0,8 micron cellulosemembraan wordt gebruikt.

Analysefrequentie

In de implementatiefase van een conditiebewakingssysteem moeten analyses regelmatig worden uitgevoerd - ten minste elke zes maanden - om een kennisdatabank op te bouwen. Elk oliesysteem moet een logboek hebben waarin de analyseresultaten worden geregistreerd. Het logboek moet ook informatie bevatten over olietype, olieverversingen, defecten, gerichte ISO-klassecode en olieanalyseresultaten.

Voor het nemen van een oliemonster is het volgende nodig:

  • een deeltjesvrije glazen fles van 200 ml
  • een open oliecontainer van vijf liter
  • een doek

Waar moet ik een oliemonster nemen?

Leid de olie af uit een bij voorkeur naar boven gerichte pijp met continue stroming om een representatief monster te produceren. Bemonsteringspunten die aan de onderkant van een pijp zijn aangebracht, hebben de neiging om deeltjes af te zetten in de bemonsteringsklep. Een monster dat genomen wordt tussen de pomp en het filterhuis van een off-line filter is normaal gesproken het ergst vervuilde deel van het oliesysteem en daarom het meest representatief voor de totale vervuilingsgraad van het systeem. Als er geen off-line filtersysteem is geïnstalleerd, is een vacuümbemonsteringspomp een goede optie. In dat geval moet het monster 10 cm van het laagste deel van de tank worden genomen.

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het oliemonster neemt

1) Plaats het olievat onder het bemonsteringsventiel.

2) Open en sluit de klep vijf keer en laat hem open staan.

3) Spoel de leiding door door een liter af te tappen in de container.

4) Open de monsterfles maar voorkom dat er verontreiniging binnendringt.

5) Plaats het flesje onder de oliestroom zonder het bemonsteringsventiel aan te raken.

6) Vul de fles ongeveer 80% vol.

7) Plaats de dop onmiddellijk na het nemen van het monster op de fles.

8) Schud de fles, giet de olie leeg in de container en herhaal het vullen.

9) Sluit de bemonsteringsklep.

10) Alle monsters moeten duidelijk gemarkeerd worden met referentienummer, referentienummer van de machine, merk en model van de machine, plaats van monstername, datum en type/merk olie.

Monsters mogen alleen worden verzameld als de machine op normale werktemperatuur werkt.

Bij het nemen van monsters voor het tellen van deeltjes is de methode erg belangrijk. Onthoud dat je een monster nooit beter (schoner) kunt maken dan de olie in het systeem, maar het is wel gemakkelijk om het slechter te maken.

Neem contact met ons op voor uitgebreide oplossingen

Ervaar onze eersteklas filtratie- en oliereinigingsoplossingen die zijn ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Ons toegewijde team staat klaar om u te helpen bij vragen, technische ondersteuning of het plannen van overleg.

nl_BENL